Show simple item record

dc.contributor.authorMostbacher, Andrea
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/448
dc.description.abstractBevezetés: A szuka kutyák vemhesség alatti hormonváltozásai nagy hatással vannak a glükóz anyagcserére. A vemhesség fő hormonja a P4, amely serkenti a tejmirigy GH termelését, amely anti-inzulin hatású, és inzulin érzékenység csökkenését váltja ki a perifériás szövetekben. Ennek eredményeképpen vemhességi cukorbetegség alakulhat ki. A metösztruszban lévő szukákban – a hasonló P4 profil miatt – szintén kialakulhat inzulin rezisztencia, de kisebb mértékben. A fejlődésben lévő magzatok glükóz anyagcseréje szoros összefüggésben áll az anyáéval. Vizsgálataink kiterjedtek a vemhes szukák és a metösztruszban lévő szukák glükóz, inzulin, és P4 koncentrációinak megmérésére és összehasonlítására, és ugyanezen paraméterek meghatározására a magzati savóból, illetve az allantois-, és amnion folyadékból. Anyag és módszer: 66 vemhes szuka, és kontrollként 21 metösztruszban lévő szuka glükóz, inzulin, és P4 koncentrációit határoztuk meg. A vérvétel időpontja alapján a vemhességi időszakot heti lebontásban vizsgáltuk. A magzatokból 20, 30, és 50 naposak kerültek vizsgálatra. A vércukrot D-Cont Personal vércukormérővel, a P4 és inzulin koncentrációt ELISA kittel mértük, az allantois-, és amnion folyadék glükóz meghatározása GOD/POD módszerrel történt. Eredmények: A vemhes szukák esetében kimutatható a P4 profillal együtt mozgó inzulin szint változás, különösen a 3. héttől, ahol a két érték korrelációja magas (r =0,88). A glükóz és inzulin koncentrációk között a legmagasabb korreláció a 7. héten (r =0,62), a glükóz és P4 között a 6. héten (r =0,66) jelentkezett. Nem vemhes szukák adatait összehasonlítva a vemhesség 4. heti adataival, szignifikáns különbség (p <0,05) a P4 koncentrációjában mutatkozott. A magzatok esetében a vizsgált periódusban szignifikáns különbséget (p <0,05) találtunk a glükóz és P4 koncentrációkban. A savóban mindkét paraméter növekedett, az allantois folyadékban a glükóz csökkent, a P4 jelentősen nőtt, míg az amnion folyadékban a glükóz és a P4 is csökkent. Az inzulin mindhárom folyadékban nőtt, legnagyobb koncentrációt az allantoisban ért el. Megbeszélés: A vemhes szukákban a progeszteron koncentráció növekedésével az inzulin szekréció is növekedett, az inzulin érzékenység csökkenése a vemhesség 28. napja körül kezdődött. Vemhességi cukorbetegség nem alakult ki, és a vemhesség végével az inzulin szint normalizálódott. A nem vemhes egyedekben sokkal kevésbé csökkent az inzulin érzékenység a metösztrusz alatt. A magzatok savójában a 30. naptól jelentősen emelkedett a glükóz koncentráció, míg az allantois-, és amnion folyadékban csökkent. Az inzulin és P4 koncentráció az allantois folyadékban emelkedett legnagyobb mértékben, míg az amnion folyadékban a P4 csökkent, és az inzulin csak kismértékben emelkedett.en
dc.description.abstractIntroduction: The hormonal changes during pregnancy in female dogs have a major impact on glucose metabolism. The main hormone of pregnancy is P4, which stimulates the GH production of mammary glands. GH has an anti-insulin effect, and reduces insulin sensitivity in peripheral tissues. As a result, gestational diabetes may occur. The bitches in metoestrus – due to a similar P4 profile – also develop insulin resistance, but to a lesser extent. In the developing fetal glucose metabolism is closely linked that of to the mother. The scope of the study covers pregnant females and females in diestrus, we measured and compared their glucose, insulin, and P4 concentrations. Furthermore, we determined the same parameters for the fetal whey, and the allantois, and the amniotic fluid. Materials and methods: Glucose, insulin, and P4 concentrations were determined for 66 pregnant females, and, as a control for 21 females in metoestrus. We investigated the gestation period in one-week fractions, based on the date of the blood samples. Fetuses of 20, 30 and 50 days were examined. Blood sugar level was determined by the D-Cont Personal blood glucose meter, while the P4 and insulin concentrations were measured by ELISA kit, the allantois and the amniotic fluid glucose determination was carried out by the GOD/POD method. Results: In the case of pregnant females, P4 profile changes and insulin levels were detected to moving along especially from the third week, where correlation is high (r = 0.88). Glucose and insulin concentrations are of the highest correlation during the 7th week (r = 0.62), glucose and P4 during the sixth week (r = 0.66). Data of non-pregnant females compared with data from the fourth week of pregnancy showed a significant difference (p< 0,05) in P4 concentrations. The fetuses, in the period of the experiment, showed significant difference (p <0.05) in P4 and glucose concentrations. Both parameters increased in the whey, allantoic glucose decreased, P4 increased significantly, while P4 and glucose in the amniotic fluid also decreased. Insulin increased for all three liquids, the largest concentration having been reached in the allantois fluid. Discussion: The increased concentration of progesterone in pregnant bitches evoked an increase in insulin secretion; the decrease in insulin sensitivity started around the 28th day of pregnancy. Gestational diabetes did not develop, and insulin levels returned to normal by the end of gestation. Non-pregnant animals showed much less reduction of insulin sensitivity during the diestrus. Glucose concentration in the serum of fetuses after day 30 significantly increased, while in the allantoic, and amniotic fluid it decreased. Insulin and P4 concentration in the allantois fluid increased the most, while in the amnion fluid, P4 decreased and insulin only slightly increased.en
dc.language.isohuhu
dc.subjectKutyahu
dc.subjectVemhességhu
dc.subjectDiabetes mellitusen
dc.subjectDogsen
dc.subjectGravidityen
dc.titleAz anyai és a magzati glükóz homeostasis változása vemhesség során kutyábanhu
dc.title.alternativeThe maternal and fetal glucose homeostasis changes during pregnancy in dogsen
dc.typeThesisen
dc.identifier.accessionnumB-9927


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record