Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

A multidrog rezisztencia fehérje-1 (MDR1) immunhisztokémiai és funkcionális vizsgálatának összehasonlítása lymphomás, emlődaganatos és mastosytomás kutyák kórszövettani és áramlástcitometriai vizsgálata alapján

This email address is used for sending the document.