Show simple item record

Title:
Felmérés kutyák viselkedészavarainak előfordulásáról
dc.contributor.authorKanyorszky, Eszter Tünde
dc.date.accessioned2013-03-20T09:27:15Z
dc.date.available2013-03-20T09:27:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/812
dc.description.abstractAz utóbbi években egyre nő a viselkedési zavaros kutyák száma/előfordulása. Megállapítható azonban az is, hogy egyre több gazda érdeklődik kutyája viselkedése, valódi igényei iránt és szeretne megoldást találni vagy elejét venni az esetleges magatartási problémáknak. Egyre gyakrabban keresnek fel állatorvosokat, kutyakiképzőket is e célból, kutyaiskolákba járnak vagy egyéb szakemberek tanácsát kérik. A téma kapcsán összeállított kérdőív segítségével képet kaphatunk arról, hogy a gazdák milyen típusú viselkedési zavarokkal szembesülnek, ezek milyen arányban vannak jelen, kíván-e a gazda közbeavatkozni, és ha igen, milyen módon. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy szignifikáns eredményt kaptunk viselkedési problémák megjelenése és a kutya fajtája, engedelmessége, előélete során gondos gazdánál volt-e, illetve aközött, hogy milyen korban történt az anyakutyától való választás. Szignifikáns eredmény nincs, de tendencia alapján, diagramban látszik összefüggés a gazda iskolai végzettsége, valamint a tartásmód és a kutya magatartási problémái között. Nem találtunk szignifikáns összefüggést továbbá a gazda neme, lakóhelye, előző kutyás tapasztalatai, a jutalmazás és büntetés módszerének helyes használata, a kutya befogadáskori életkora és a magatartási problémák előfordulása között. Azokat a kérdéseket, ahol a kis számú minta következtében nem várhattunk szignifikáns eredményt, további kutatás során érdemes lenne nagyobb elemszámmal ismételten megvizsgálni. Fontos, hogy a gazda (még a befogadás előtt) figyelembe vegye a befogadni kívánt kutya fajtáját, valamint az ezzel szoros összefüggésben lévő temperamentumot, fizikai és tanulási igényeit. A gazdák gyakran tévesen értelmeznek fogalmakat (agresszió, kontroll-problémák), ennek tudatában egy későbbi kérdőív során érdemes tehát precízebben megfogalmazni a kérdéseket, ami pontosabb eredményhez vezethet. A kötelező oltások révén gyakran az állatorvos az, aki a gazdán kívül először találkozik a kutyával, így ő egyben az első ember aki fel tudja hívni a gazda figyelmét az esetlegesen előforduló problémá(k)ra és egyidejűleg tanácsot is tud adni annak kezelésére. Ennek okául szolgálhatna az állatorvosok ilyen téren történő továbbképzése, az egységes nomenklatúra kialakítása, amely, a gazdákkal együttműködve, megkönnyítené a problémák pontos diagnosztizálását és terápiáját.hu
dc.description.abstractIn the last few years, the group of dogs which have behavioural disorders, increased. But we can safely say that more and more dog keepers are interested in dog behaviour and the actual needs of their dogs, and would like to find a solution, or overtake any possible behaviour problems. They keep in touch with more and more veterinarians and dog trainers for this purpose, go to dogschools or sought the advice of professionals. With the help of the questionnaire about this topic, we get an image of what type of behavioural problems dog keepers are facing, what proportion of these are present, whether the owner wishes to intervene, and if so, how. Based on these results, we can say that the results were significant in the occurence of behavior problems and between the dog’s breed, obedience, being with a careful owner in its recent life, as well as the timing of the dogs separation of its mother. Result is not significant, but trend is based on what the diagram shows a context between the owner's highest level of education, or modes of keeping the dog and behavior problems in dogs. There was no significant correlation between the owner’s sex, place of residence, previous experience with dogs, the proper use of the method of reward and punishment, the dog's age at the adoptaion and the occurrence of behavioral problems. Those issues where we couldn’t expect significant results due to the small number of samples, further research would be worthwhile to consider a greater number of elements. It is important that the owner (even before adopting), take in account the breed of dog he or she want to adopt, as well as in connection with its temperament, physical and educational needs, which are all in connection with the breed. Owners often mistakenly interpret definitions (of aggression, control problems), being aware of this a subsequent survey should therefore formulate precise questions, which lead to more accurate results. Through the compulsory vaccination, often the veterinarian is the first who meets the dog besides the owner, so he or she is also the first to call the owner’s attention and at the same time give an advice of the treatment to any problem of the dog. This could provide reason cited for veterinarians in this area of training, the development of a uniform nomenclature, which (in collaboration with owners) would facilitate the accurate diagnosis and therapy of the problems.en
dc.language.isohuhu
dc.subjectKutyahu
dc.subjectMagatartás (állati)hu
dc.subjectSátori Ágnes (supervisor)hu
dc.subjectFodor Kinga (supervisor)hu
dc.subjectDogsen
dc.subjectBehavior (animal)en
dc.titleFelmérés kutyák viselkedészavarainak előfordulásárólhu
dc.title.alternativeA felismerés, a megelőzés, a terápia lehetőségeihu
dc.typeThesisen
dc.identifier.accessionnumB-10102


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record