Show simple item record

Title:
Egyes magyarországi vadaskertekben kilőtt vaddisznók tüdejének kórszövettani vizsgálata
dc.contributor.authorBede, Annamária
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/768
dc.description.abstractVizsgálataink célja az egyes magyarországi vadaskertekben tartott vaddisznók tüdejében található kórszövettani elváltozások kiértékelése volt, mely jelenség vadgazdálkodási és járványtani jelentőséggel is bír. A talált elváltozások értékelésénél a főleg külföldön leírásra került, vaddisznók körében felmért fertőző betegségek, valamint a házi sertésállományokban leírt összetett oktanú tüdőbántalmak (PRDC ) szakirodalmát vettük alapul. A források szerint a sertések (és ezt vaddisznóban is megfigyelték) légzőszervi megbetegedéseinek hátterében egyidejűleg több kórokozó is részt vesz. Kialakulásukkor rendszerint egy primer virális vagy Mycoplasmás megbetegedéshez-mely jellemzően immunszupresszióval jár- bakteriális szövődmény társul, ami akár elhulláshoz is vezethet. A dolgozatban a vadászatok alakalmával kilőtt, egy évesnél fiatalabb (süldők és malacok) vaddisznók tüdejéből származó minták kórszövettani vizsgálatát végeztük el. Összesen 5 magyarországi vadaskertből származó, 54 állatból vettünk vizsgálati anyagot. A minták a tüdő különböző lebenyeiből származnak, főként a csúcsi lebenyekből. A kimetszett szövetekből hematoxilin-eosin festésű metszetek készültek, összesen 177 darab, valamint 42 darab a gátorközi nyirokcsomókból is. A metszetekben talált elváltozások rendkívül nagy diverzitást mutatnak. Ép, regresszív elváltozásoktól mentes tüdőlebenyt nem találtunk. A tüdőben az egyes tipikus elváltozások intralobularis jelleggel voltak megfigyelhetőek, lebenyenként többféle pneumonia is előfordult. A 42 vizsgált mediastinalis nyirokcsomó 80,9%-a hyperplasticus, 19,0%-a depletált volt, 11,9%-ukban óriássejteket találtunk. A tüdőben a hörgőgyulladások különféle típusaival a vizsgált egyedek 98,1%-ában találkoztunk, 29,6%-ban obliterativ jelleggel. Peribronchitis 98,1%-os, BALT-hyperplasia 100%-os gyakorisággal fordul elő, bronchitis, peribronchitis és BALT-hyperplasia együtt 96,35-ban. Az alveolusok gyulladásos elváltozását az állatok 70,4%-ában figyeltük meg, vikariáló emphysemát (mely főleg a szövetközti állomány gyulladásánál volt jelen) 79,6%-ban. Interstitialis pneumonia 87,0%-ban, óriássejtek 20,4%-ban volt felfedezhető a vizsgált vaddisznókban. E két jelenség az állatok 14,8%-ában volt jelen egyidejűleg. atelectasia és konszolidáció a vizsgálati csoport 66,6%-ában, fibrosis 27,7%-ban volt jelen. Elhalásos pneumoniát 7,4%-ban figyeltünk meg. A tüdőférgesség az állatok 33,3%-át érinti. A vizsgálati eredmények alapján, az irodalmi adatoknak megfelelően igen valószínűnek tartjuk, hogy a talált elváltozások kiváltói vírusok (PRRSV, PCV-2) és a Mycoplasma hyopneumoniae. A légutak és léghólyagocskák kórszövettani lelete alátámasztja a bakteriális felülfertőződés tényét. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezen vizsgálatok tájékozódó jellegűek, csak a kórszövettani elváltozásokat taglalják. A feltételezett kiváltó ágensek jelenlétének igazolásához kiegészítő diagnosztikai módszereket szükséges igénybe venni (IHC, PCR, szerológia, ELISA ). A dolgozatban bemutatott eredmények azonban mindenképpen tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a vadaskertekben tartott növendékek között a tüdőgyulladás gyakori jelenség. A dolgozatban közölt előfordulási arányok a kertenkénti alacsony mintaszám miatt az egyes állományokra vonatkoztatva nem tekinthetőek reprezentatívnak. Azonban a tény, hogy egészséges tüdejű állat nem volt köztük mindenképpen arra utal, hogy ezzel a kérdéssel-főleg a potenciális gazdasági károk miatt-érdemes a jövőben foglalkozni, és a tüdőgyulladások konkrét etológiai ágenseire fényt deríteni.hu
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the histopathlogical findings in lung tissue of wild boars kept in some Hungarian warren. The subject includes epidemiological and game management importance, too. By the evaluation of the findings we took the foreign surveys of contagious diseases among wild boar and the description of multifactorial lung diseases (PRDC ) in domestic pigs as a basis. According to the resources, there are more than one pathogens in the background of swine respiratory illnesses (in both domestic pig and wild boar). At the development of these illnesses usually a prime viral or Mycoplasmal infection (which have immunsupressive characters) can be found with a secondary bacterial superinfection, which could be lethal. In our study histopathological examination of lung tissue was carried out, collected from wild boar younger than one year. Samples were collected from 54 wild boar, kept in five different warrant. The samples came from different lung lobes, mostly from the cranial ones. From the collected tissue hematoxilin-eosin stained slides were made, from 177 lobes and in 42 cases from the mediastinal lymph nodes alltogether. The lesions found in the slides showed extraordinally diversity. Lung free form regressive proggress and damage was not found among the examinated samples. The typical lesions were present with intralobular pattern, various types of pneumonia could be seen in the same lobe. The 80,9% of the examinated lymph nodes (42 pc.) were hyperplastic, 19,0% was depleted. In 11,9% of them multinuclear giant cells were present. In the lungs different types of bronchitis were found in 98,1%, in 29,6% with obliterative feature. Peribronchitis in 98,1%, hyperplastic BALT in 100% of the animals were present. Bronchitis, peribronchitis and hyperplastic BALT in 96,3% were found. The inflammatory changes of alveoli was observed in 70,4%, emphysema vicarians in 79,6%. Intersitial pneumonia in 87,0%, giant cells in 20,4% could be seen among the boars. These findings occured together in 14,8%. Atelectasis and consolidation of the tissue was present in 66,6%, fibrosis in 27,7%. Necrotic pneumonia was found in 7,4%. Lungworms could be referred in 33,3%. According to the results of the examination and the former studies, we assume that the lesiond founded were triggered by some viral (PRRSV , PCV-2 ) and Mycplasma hyopneumoniae infection. The histopathological findings of airways and alveoli comnfirm the secondary bacterial infection. We must place empahsis on the fact that this examinations are of informative character, and decribe the histopathological lesions only. The supposed aethiological agents must be diagnosed by using supplementary diagnostic methods (IHC , PCR , serology, ELISA ). All in all, the results submitted by this study are informative about the fact, that pneumonia in young wild boars is a very common phenomenon in Hungarian warrants. The prevalences are not representative to the specific warrants due to the small number of samples. But the fact, that there was no helathy lung in the examinated group suggest to reveal the exact pathogens causing pneumonia. Especially because of the potencial econonomic loss due to pneumonia in game management.en
dc.language.isohuhu
dc.subjectVaddisznóhu
dc.subjectTüdőhu
dc.subjectKórszövettanhu
dc.subjectJakab Csaba (supervisor)hu
dc.subjectWild boaren
dc.subjectLungen
dc.subjectPathologyen
dc.titleEgyes magyarországi vadaskertekben kilőtt vaddisznók tüdejének kórszövettani vizsgálatahu
dc.typeThesisen
dc.identifier.accessionnumB-10093


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record