Show simple item record

Title:
Állatvédelmi őrszolgálatok és Állatvédőrség Magyarországon
dc.contributor.authorKörtvély, Andrea
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/442
dc.description.abstractAz állatvédelem tekintetében hazánk jogi és közigazgatási szinten is a fejlődőországok közé sorolható. Az uniós csatlakozásunkat megelőzően az 1998. évi XXVIII. törvényt az állatok védelméről és kíméletéről az Országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el, mely megteremtette a jogi alapot a hatóságok eljárásáhozés a büntetések kiszabásához. A törvény célja az állatvilág egyedeinek védelme, az emberek felelősségtudatának fokozása, és az állatvédelem alapvetőszabályainak meghatározása. Az Állatvédelmi törvény végrehajtási rendeletei közül a 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet részletesen foglalkozik az állatok tartásával, az állatokkal való bánásmóddal. A rendelettel kapcsolatban megoszlanak a vélemények: egyesek szerint nem elég határozott, mások szerint egyes pontjai teljesen feleslegesek. Az állatvédők szerint hasznos, de nem foglalkozik kellően részletesen olyan fontos kérdésekkel, mint a kóbor állatok vagy a szaporítók ügye. A szabályok betartását az állatvédelmi hatóság ellenőrzi. Sokakban felmerül a kérdés, hogy van-e erre megfelelőkapacitásuk, van-e lehetőség ellenőrizni, betartják-e a rendeletet. A rendelet alkotói szerint a rendelet nem arról szól, hogy az állattartókat állandóan ellenőrizzék, inkább felelős állattartásra szeretnék nevelni őket. A magyar állatvédelmi kultúra fejlesztéséhez az állattartók figyelmét fel kell hívni bizonyos állattartási problémákra, mint például az állatok szűk területen vagy láncon való tartására. Annak érdekében, hogy kellőkomolysággal is kezeljék, szükséges mindezt rendeletben is megfogalmazni. A társadalom és a jog kölcsönösen egymásra utalt. Az emberek gondolkodásmódjának is változnia kell és az állatok iránti felelősségnek is fejlődnie kell, hogy az állatvédelmi szankciórenszer betölthesse társadalomformáló szerepét. Az állatvédelmi őrszolgálatok a helytelen állattartás és az állatkínzás ellen hatékonyan fellépő, önkéntesekből alakult szervezetek. Tevékenységüknek köszönhetően már megszámlálhatatlan állat menekült meg az utcákról, felelőtlen tulajdonosuktól, vagy védtelen állatokat kínzó emberektől, és kerültek végül szeretőgazdához. Feladatukat szakszerűen, a törvényhez alkalmazkodva végzik, ezzel nagyban segítve a helyi önkormányzat és rendőrség munkáját is. Évek óta tartó példás működésük előrevetítette és megalapozta egy országos szinten is helytálló és működni tudó őrszolgálat megalakulását. Dolgozatomban a kecskeméti- és a tatabányai állatvédelmi őrszolgálat megalakulásának történetét, céljaikat és tevékenységüket, valamint az önkéntesek jellemzőit mutattam be. Az Állatvédőrség 2011. február 24-én jött létre a Cerberos ÁllatvédőEgyesület és a Fehérkereszt ÁllatvédőLiga együttműködésének köszönhetően. Az Állatvédőrség olyan szervezet kíván lenni, mely ellátja az állatok érdekképviseletét, segíti az állatvédelemmel kapcsolatos törvények és rendeletek alkalmazását ésbetartatását. Dolgozatomban bemutattam az Állatvédőrség megalakulásának történetét, együttműködését más szervezetekkel, valamint az állatvédőrök képzésének egyes lépéseit. Véleményem szerint az Állatvédőrség létrejötte egy példátlan összefogásnak köszönhető, és eddigi munkájuk máris bizonyítja szükségességét. Az állatvédelem helyzetének javulásáig azonban még hosszú út vezet. A példaként előttük álló holland és belga állatrendőrség, a velük folytatott közös munka és együttműködés ebben az ország segítségére lehet. Az Állatvédőrség feladatai közé tartozik az állatvédelemmel kapcsolatos oktatások bővítése. Fontos, hogy a gyerekek már minél kisebb korban megtanulják az állatokkal való helyes bánásmódot és felvilágosítsák őket az állatok szükségleteiről is. Ugyanakkor a felnőttek oktatása sem elhanyagolandó. Állatorvosi rendelői gyakorlataim során megtapasztaltam, hogy az állattartók egy része nem tudja, hogy kedvencét hogyan kell helyesen tartani, egészségét óvva gondozni, táplálni. A felnőtt emberek látásmódját legkönnyebben a médián keresztül lehet formálni. A sajtón keresztül szinte nap mint nap hírt kapunk az Állatvédőrség munkájáról. A média előtérbe helyezi az állatkínzásos ügyeket, és így lehetővé teszi a társadalmi tudat átalakítását. Nem csak azt üzeni atársadalomnak, hogy az állatkínzás büntetendő, hanem hogy megvetendő, társadalmilag nem elfogadható magatartás. Így egyre többen fognak fellépni - eleddig kevéssé vagy egyáltalán nem aktív emberek is - az állatkínzók ellen.hu
dc.description.abstractConcerning animal protection, Hungary is among the developing countries, both in the terms of our legal system and our local administration. Before joining the European Union in 1998 the Parliament passed the Animal Welfare Act (Act No. XXVIII) which had created a legal basis for the animal welfare authorities and sanctions. The aim of the law is to protect the animals, to increase the people’s responsibility and to define the basic rules of the animal protection. The Governmantal Decree No. 41/2010. (II. 26.) is concerned about the rules of keeping and caring of animals. The opinions about this decree vary a lot, some people say that it is not strict enough while others say that some points of this regulation are unnecessary. According to animal protectors, it is very useful, but it does not take enough care about such important questions as stray animals or dog-breeders. The animal protection authorities enforce the legal provisions. We doubt that whether or not they have enough capacity or opportunity for checking. According to the people who created the regulation, their aim was to teach people how to become responsible animal keepers and not tocontrol them all the time. In order to develop the culture of animal keeping in Hungary weshould highlight some problems such as keeping animals in a small territory or keeping them tied up. In order to take these issues seriously legal regulations should be made. The lawand the society are depending on each other in this case. The view of the ordinary peoplemust be changed and we should develop our responsibility towards the animals. In these circumstances the new regulations could change our society regarding animal protection. The animal protection guard is an organisation which consists of a group of voluntary people who take actions against cruelty of animals and improper keeping of them. Thanks to their efforts many animals have been rescued from the streets, from irresponsible owners and from people who committed cruelties against animals. These animals have finally found a loving home. These organisations do their job on a very professional way, according to laws and this means a lot of help for the local municipalities and for the police. They have been doing their job so well that it predicted the foundation of a nation-wide Animal Police. In my essay I present the history, the aims and the work of the animal protection guard in Kecskemét and Tatabánya, finally I show the characteristics of the volunteers. The Animal Police was founded in 24. February 2011 by the cooperation of the Cerberos ÁllatvédőEgyesület and the Fehérkereszt ÁllatvédőLiga. The Animal Police wants to be an organisation, which acts for the sake of the animals and helps to practice and supervise the regulations. In my essay I presented the history ofAnimal Police, its cooperation with other organizations and some steps of the education of the animal police officers. In my opinion the existence of the Animal Police is without precedent, never happened such a great cooperation before and their job, which they have done so far, is a proof for their necessity. However, to improve the state of the animal welfare in Hungary we need more time. Luckily, the Dutch and Belgian Animal Police are good role models and they work together with the Hungarian group and help to improve it. Another aim of the Animal Police is to organize trainings in connection with animal protection. It is essential for young children to get to know the correct handling of animals as soon as possible and get familiar with the animals’needs. On the other hand, educating adults is also essential. On my field-work in pets’ clinics I experienced, that some of the animal owners does not know how to feed, take care and keep their pets. The easiest way to form the approach of the adults is through the mass media. By the help of the media we regularly get some news about the work of our Animal Police. Through the mass media the cases about animal torture come to the front. This makes possible to reform the consciousness of the society. Its message is clear for us. Torturing animals is culpable of punishment and it is not an acceptable behaviour in a modern society. It is predictable that in the future more and more people will fight against animal torturers even if they were inactive up to this point.en
dc.language.isohuhu
dc.subjectÁllatvédelemhu
dc.subjectMagyarországhu
dc.subjectTörvényhu
dc.subjectÁllatok jogaihu
dc.subjectÓzsvári László (supervisor)hu
dc.subjectAnimal welfareen
dc.subjectHungaryen
dc.subjectLawen
dc.subjectAnimal rightsen
dc.titleÁllatvédelmi őrszolgálatok és Állatvédőrség Magyarországonhu
dc.title.alternativeAnimal protection guards and AnimalPolice in Hungaryen
dc.typeThesisen
dc.identifier.accessionnumB-9921


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record