Show simple item record

dc.contributor.authorSzabó, Zsuzsanna
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/336
dc.description.abstractA szív neurovegetatív aktivitásának és autonóm működésének leképezésére használatos módszer a szívfrekvencia-variancia (HRV), mely az RR-intervallumok időbeli változását vizsgálja. Ez a változás különböző ingerek hatására következik be, ezáltal a szív alkalmazkodó képességéről nyújt információt. Fiziológiás körülmények között „rendezett rendezetlenség” figyelhető meg az értékek elemzésekor, mely ha túlzottan periodikussá vagy kiszámíthatatlanná válik, az mindig gyanút kelt, hogy a szervezetben valamilyen fiziológiástól eltérő állapot áll fenn. Bár biológiai jelentésük még nem teljesen tisztázott, számos idő- és frekvencia alapú módszer létezik, amelyeket a szívfrekvencia-variancia vizsgálatára használnak. Kísérleteink során az izoflurán anesztetikum hatását vizsgáltuk egerek szervezetére a szívfrekvencia-variancia segítségével, és a kapott eredményeket összehasonlítottuk a ketaminxylazin, ketamin-midazolam kombinációs injektábilis anesztetikumok értékeivel. Vizsgálatainkhoz BALB-C törzsbe tartozó egereket használtunk. Két csoportot alakítottunk ki: az első csoport nyolc hónapos egerekből, míg a második csoport négy hetes egerekből állt. Kísérletünkben mértük az állatok EKG-ját, és az alapján meghatároztuk a szívfrekvenciavarianciát (HRV). Ezután kiszámítottuk a HRV idő- és frekvencia alapú paramétereit, illetve elvégeztük a HRV jel fraktális viszonyait jellemző Detrended Fluctuation Analysis (DFA) elemzést. Az eredményeink értékelésekor azt tapasztaltuk, hogy az izoflurán altatás során szinte minden vizsgált HRV paraméter alacsonyabb átlagértéket idézett elő, mint az injektábilis narkotikumok, vagy közel azonos értéket eredményezett, mint a ketamin-midazolam kombináció hatása. Ezzel ellentétben az izofluránnal altatott csoportok adták a legmagasabb eredményeket a szívfrekvencia vizsgálata során, hiszen az RR átlagokhoz viszonyítva fordítottan arányos értékeket kaptunk. A DFA α2 átlag is kivételt képez, mert az izoflurán nem a ketamin-midazol, hanem a ketamin-xylazin kombinációval adott közel azonos értéket. Megállapítható, hogy a HRV elemzési módszer alkalmas a különböző altatási módok hatásainak meghatározására és összevetésére az állatorvosi gyakorlatban. Fontos eredményünk még az, hogy az izoflurán hatása nem függ az életkortól, és a legegyenletesebb hatással bír a többi vizsgált szerrel összehasonlítva. Az eredmények során megfigyelhető kis szórásérték valószínűleg azzal áll összefüggésben, hogy az izoflurán adagolása folyamatos, és metabolizációja igen kis mértékű, így állandó szintet tart fenn a szervezetben.hu
dc.description.abstractHeart Rate Variability (HRV) is a marker of the neurovegetative activity and the autonomic functions of the heart, describing the variations of the RR-interval in time. Variations are induced by a number of stimuli and provide information regarding the adaptability of the heart. Analysis of the values yields an “orderly disorder” under physiological conditions. If the values become periodic or too unpredictable, a pathophysiological condition is to be suspected. Although the biological importance is not fully clear, many time and frequency domain methods are used to analyze heart rate variability. In this study the effect of isoflurane on mice was examined by measuring heart rate variablity. HRV was then compared to values obtained during the use of injectable anaesthetics: ketamine-xylazine and ketamine-midazolam anaesthesia. Two groups of BALBC strain mice were assigned: 8-month-old animals in one and 4-week-old animals in the other. ECG was measured and heart rate variability (HRV) was determined. Time and frequency based parameters of HRV were calculated. Detrended Fluctuation Analysis (DFA) was performed to characterize the fractal relations of the HRV signal. Results yielded a lower mean for almost all HRV parameters during isolflurane anaesthesia compared to injectable anaesthetics, or parameters were comparable to those of the ketamine-midazolam combination. On the contrary, isolfurane-treated groups yielded the highest heart rates, the results being inversely proportional to the RR means. The DFA α2 mean is also an exception: the values for isoflurane anaesthesia were comparable to those of the ketamine-xylazine combination, not to those of the ketamine-midazolam combination. It can be concluded that HRV analysis is suited to define and compare the effects of different types of anaesthesia in the veterinary practice. The effects of isoflurane are independent of age and are the most steady among the drugs studied by the author. The low values of deviation might be related to the fact that isoflurane is given continuously and has a low rate of metabolism, resulting in a steady blood concentration.en
dc.language.isohuhu
dc.subjectDiagnosztikahu
dc.subjectEKGhu
dc.subjectSzívfrekvencia-varianciahu
dc.subjectAnesztetikumhu
dc.subjectIdegrendszerre ható szerekhu
dc.subjectKővágó Csaba (supervisor)hu
dc.subjectDiagnosisen
dc.subjectECGen
dc.subjectElectrocardiographyen
dc.subjectHeart Rate Variabilityen
dc.subjectAnestheticsen
dc.subjectNeurotropic drugsen
dc.titleAz izofurán narkózis szívfrekvencia-varianciára(HRV) kifejtett hatása összehasonlítva injektábilis anesztetikumokkalhu
dc.title.alternativeThe Effect of Isofurane Anaesthesia on Heart Rate Variability (HRV) in Comparison to Injectable Anaestheticsen
dc.typeThesisen
dc.identifier.accessionnumB-9456


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record