Show simple item record

Title:
Egy doxiciklin-tartalmú állatgyógyászati készítmény célállat-tolerancia vizsgálata brojlercsirkén
dc.contributor.authorKiss, Judit
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/204
dc.description.abstractKísérletünkben egy doxiciklin-tartalmú készítmény célállat-biztonsági vizsgálatát végeztük el az alkalmazni kívánt állatfajon, brojlercsirkén. Célunk a készítmény biztonsági szélességének vizsgálata volt. A vizsgálatokat 36, 4 hetes, vegyes ivarú, átlagosan 1747,8±123,4 g testtömegű brojlercsirkén végeztük. Az állatoknak a kísérlet során 20-22 °C hőmérsékletet és 50-70%-os relatív páratartalmat biztosítottunk. A takarmány és ivóvíz, amelyek hozamnövelőszer- és gyógyszer-mentesek voltak, ad libitum állt az állatok rendelkezésére. A kísérlet megkezdése előtt az állatokat egyedileg megjelöltük, lemértük, és 3 csoportot alakítottunk ki. Az 1. és 2. csoport madarait az előírt kezelési idő (5 nap) kétszerese alatt (10 nap) terápiás (20 mg/ttkg), illetve ötszörös (100 mg/ttkg) dózissal kezeltük. A 3. csoport egyedei a kezeletlen kontroll csoportot képezték. Az 1. és 2. csoportban a brojlercsirkék csoportonként elkülönített medikált ivóvizet kaptak. Az alkalmazott képlet alapján a vizsgált készítményből olyan oldatot készítettünk, amely a kívánt dózisú doxiciklin felvételét biztosította az ivóvízből. A vizsgálatok teljes ideje alatt az állatokat naponta megfigyeltük a klinikai tünetekben megnyilvánuló kedvezőtlen mellékhatások kiszűrése céljából. A kezelés előtti 4. napon, valamint a kezelés napján, és az azt követő 6., 11., és 16. napon 1,5 ml vért vettünk a madarak szárnyvénájából. Elvégeztük a vérminták hematológiai és biokémiai vizsgálatát. Az előbbi időpontokban le is mértük az állatokat, vizsgálva a testtömegüket és annak gyarapodását, valamint regisztráltuk a takarmány- és vízfogyasztást is. A kezelés végén (16. nap) az összes állatot felboncoltuk elektromos kábítás és elvéreztetés után. Az eredmények statisztikai elemzésekor páros, illetve páratlan Student-féle t-tesztet alkalmaztunk. A vizsgált paraméterek tekintetében nem volt szignifikáns eltérés sem a kontroll és kezelt csoportok között, sem pedig a kezelt csoportokon belül. Elhullás egyik csoportban sem fordult elő. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált készítménynek elegendően tág a biztonsági szélessége, ha azt a javasolt dózisban – 20 mg/ttkg – alkalmazzuk az előírt kezelési időnek megfelelően, 5 napon át. Az ötszörös túladagolást az állatok jól tolerálták.hu
dc.description.abstractIn the present studies, the target animal tolerance of a doxycycline-containing product was investigated in broiler chickens. Our aim was to determine the margin of safety of the product. Thirty-six, four-week-old chickens of both sexes with an average body weight of 1747,8±123,4 g were used in the experiment. The birds were housed in the animal house of the Departement of Animal Hygiene, Herd-health and Veterinary Ethology with a room temperature of 20-22 °C and a relativ humidity of 50-70%. Feed and water – without any medication exept for coccidiosis prevention – were available ad libitum during the experiment. Prior to the study, the animals were weighed individually, identified and divided into three groups of 12 animals. The birds of groups 1 and 2 were treated with double of the proposed treatment period (5 days), with the proposed (20 mg/bwkg) and fivefold (100 mg/bwkg) dosage. Group 3 remains as non-medicated controll. The chikens of the groups 1 and 2 were obtained separate medicated water each group. By using of formula we prepared such solution from the test product, wich ensured the intake of expected amount of doxycycline. During the treatment period the animals were clinically observed every day as the presence of any potential signs of intolerance. Blood samples (1,5 ml) were taken from the wing vein of each bird on day -4, 1, 6, 11 and 16 of the experiment. Haematological and biochemical testing of blood samples was carried out. On days mentioned above, the animals were weighed, measuring the body weight and weight gain, furthermore feed consumption and water intake were also registered. At the end of the study (day 16) all animals were necropsied after electric shock followed by exsanguination. During statistical analysis paired and the unpaired Student’s t-test were used. In regard of parameters, no significant differences were observed either inter-groups, nor inside test groups. No mortality occured in either group. The results obtained from the present studies indicate that the test item possesses a high margin of safety when administered at the proposed dose level - 20 mg/body weight -, for the recommended duration (5 days). The fivefold dose level is considered to be well tolerated by chickens.en
dc.language.isohuhu
dc.subjectDoxyviten
dc.subjectTerhelési próbahu
dc.subjectBroilerhu
dc.subjectCsirkehu
dc.subjectToxicitásvizsgálathu
dc.subjectLaczay Péter (supervisor)hu
dc.subjectLehel József (supervisor)hu
dc.subjectTolerance testen
dc.subjectBroilersen
dc.subjectPoultryen
dc.subjectChickenen
dc.subjectToxicity testsen
dc.titleEgy doxiciklin-tartalmú állatgyógyászati készítmény célállat-tolerancia vizsgálata brojlercsirkénhu
dc.title.alternativeTarget animal tolerance study of a doxycycline-containing veterinary product on broilerchickenen
dc.typeThesisen
dc.identifier.accessionnumB-9437


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record