Show simple item record

Title:
Az inkretinszekréció és az inzulinhomeosztázis összehasonlító vizsgálata nyúlban és csirkében
dc.contributor.authorMackei, Máté
dc.date.accessioned2018-04-12T08:19:12Z
dc.date.available2018-04-12T08:19:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/1947
dc.description.abstractAz inzulin központi szerepet tölt be a szénhidrát-anyagcsere szabályozásában, így az inzulintermelés és -jelpálya sejtszint5 vizsgálata, és azok takarmánykiegészít4kkel való befolyásolása nagy jelent4séggel bír. Egérkísérletek során megállapították, hogy a per os felvett butirát mind az inzulin-felszabadulást serkent4 inkretin hormonokra (GIP, GLP-1), mind a szövetek inzulinérzékenységére hatást gyakorol. A Tanszék korábbi munkája során igazolták, hogy a butirát csirke esetében is befolyásolja az inkretinek és az inzulin termel4dését, habár eltér4 irányban, mint egérben. Jelen diákköri munka keretében nyúlban végeztünk összehasonlító vizsgálatokat az inkretin- és inzulinszekrécióra vonatkozóan, továbbá csirkében kerestük a választ arra, hogy milyen hatást gyakorol a butirát a sejtek inzulinérzékenységére. Vizsgálatainkat pannon fehér nyulakon és Ross-308 fajtájú brojlercsirkéken végeztük. Az állatokat az intenzív növekedés id4szakában szondán keresztül bolusban adott nátriumbutirát oldattal naponta egyszer kezeltünk, 0,25 és 1,25 g/ttkg dózisban. Az els4 kezelést megel4z4en és azt követ4en több alkalommal vért vettünk a nyulaktól, majd meghatároztuk a minták inzulin- és inkretinkoncentrációját. A csirkék esetében mintát vettünk a májból, a subcutan és abdominalis zsírszövetb4l, valamint a m. gastrocnemius-ból, majd azokból szemikvantitatív Western blot módszerrel határoztuk meg az inzulin jelpálya egyes fehérjéinek expresszióját.en_US
dc.language.isohuen_US
dc.titleAz inkretinszekréció és az inzulinhomeosztázis összehasonlító vizsgálata nyúlban és csirkébenen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record