Show simple item record

dc.contributor.authorForgách, Petra
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/139
dc.description.abstractAz állatokban enterális fertőzéseket okozó, feltételezetten zoonotikus vírusok közül a Hepatitis E vírus (HEV, Hepeviridae, Hepevirus nemzetség) emberekben okoz klinikai tünetekkel járó májgyulladást. A világ különböző országaiban kimutatott vírus-változatok négy genocsoportba sorolhatók, melyek közül a 3. és a 4. csoport vírusai embereket és állatokat is fertőzni képesek. Genetikai és járványtani vizsgálatok mellett kísérleti fertőzések is a HEV fajok közötti terjedésének lehetőségét igazolták. A HEV-fertőzés állatokban tünetmentes, a főbb rezervoár fajoknak a házisertés mellett a vaddisznó, illetve különböző vadon élő kérődző fajok bizonyultak. Kutatásaink célja a HEV magyarországi elterjedtségének felmérése, és a hazai törzsek genetikai jellemzése volt. A vizsgálatainkban házi és vadon élő emlősök máj és bélsár mintáiból mutattuk ki a vírus nukleinsavát. A hazai vírusok genetikai jellemzése céljából törzsfa-rekonstrukciós vizsgálatokat végeztünk, és egy sertésből kimutatott HEV csaknem teljes genomszekvenciáját meghatároztuk és elemeztük. A 41 vizsgált sertéstelepből 16-ban (39%) mutattuk ki a HEV jelenlétét. A 11- 16 hetes korcsoportú sertések között találtuk a legmagasabb fertőzöttségi arányt (37%), azonban a véghízó korcsoportban is találtunk vírusürítő egyedeket (9%-ban). A vizsgált vaddisznók 9%-ában, a szarvasok 10%-ában és az őzek 22%-ában igazoltuk a HEV-fertőzöttséget. A házi kérődzőkből, rágcsálókból és kisemlősökből származó minták nem tartalmaztak HEV-nukleinsavat kimutatható mennyiségben. A Magyarországon, állati eredetű mintákból kimutatott vírusok a filogenetikai vizsgálatok alapján a HEV 3. genocsoport három alcsoportjába (3a, 3e és 3h) tartoztak; a nukleotid-szekvenciák nagyfokú hasonlóságot mutattak más országokban állatokból és emberekből kimutatott szekvenciákkal. A teljes genomszekvencia elemzésével megállapítottuk, hogy genotipizálásra az első és a második nyitott leolvasási keret részleges nukleotid szekvenciái megbízhatóan használhatók. Vizsgálatainkkal elsőként bizonyítottuk a HEV széles körű hazai előfordulását házisertésben és különböző vadon élő állatfajokban. Genetikai vizsgálataink az állati és emberi eredetű törzsek közeli rokonságát tárták fel, amelyek alátámasztják a vírus zoonotikus jellegére utaló korábbi elméleteket. Eredményeink felhívják a figyelmet a HEV élelmiszer-higiéniai jelentőségére, és további járványtani vizsgálatok alapjául szolgálhatnak.hu
dc.description.abstractAmong potentially zoonotic viruses, that cause enteric infections in animals, the Hepatitis E virus (HEV, Hepeviridae, Hepevirus genus) can be responsible for clinically manifested acute hepatitis in humans. The virus-variants detected in several countries are classified into 4 genotypes; viruses of the 3rd and 4th genotype can infect both humans and animals. Besides genetic and epidemiological studies, the zoonotic nature of the virus was proven by experimental infections. HEV infections of animals remain subclinical. Besides domestic swine, wild boar and several deer and roe deer species were found to be the main reservoir hosts of HEV. The aim of our study was to survey the occurrence of HEV in Hungary, and to genetically characterize the local viruses. The nucleic acid of the virus was detected in liver and faecal samples of domestic and wild mammals. Phylogenetic analyses were performed to infer the genetic relatedness of the detected viruses. The nearly complete genome of one HEV of swine origin was also determined and analyzed. The presence of HEV nucleic acid was demonstrated in 16 (39%) of the investigated 41 Hungarian swine farms. The highest incidence of HEV infection was found among the eleven to sixteen weeks old pigs (37%), but HEV shedding was also detected in the finishing group (9%). Samples from domestic cattle, as well as from rodents collected at pig farms and in natural habitats, did not contain HEV RNA of detectable level. Phylogenetic investigations revealed that the hepatitis E viruses detected in animals in Hungary belonged into three subgroups (3a, 3e, and 3h) of the 3rd genogroup of HEV. The nucleotide sequences showed high similarity to HEV sequences of human and animal origin detected in other countries. The complete genome sequence analysis indicated that partial nucleotide sequences of the 1st and 2nd open reading frames were suitable regions for genotyping. This study provides the first evidence of the widespread occurrence of HEV in domestic swine populations and in different wild (game) mammals in Hungary. The phylogenetic analyses indicated close genetic relationships between hepatitis E viruses from human and animal origins, which further support the theories about the zoonotic character of the virus. The results of the studies emphasize the food-hygiene impact of HEV, and can serve as a basis of further epidemiological investigations.en
dc.language.isohuhu
dc.subjectZoonózisokhu
dc.subjectHepatitis Ehu
dc.subjectVírusos betegségekhu
dc.subjectMagyarországhu
dc.subjectSertéshu
dc.subjectVaddisznóhu
dc.subjectSzarvashu
dc.subjectŐzhu
dc.subjectKözegészségügyhu
dc.subjectÉlelmiszer-biztonsághu
dc.subjectEnterovírushu
dc.subjectJárványtanhu
dc.subjectGenetikai vizsgálathu
dc.subjectEmlősökhu
dc.subjectVadon élő állathu
dc.subjectZoonosesen
dc.subjectVirus diseasesen
dc.subjectHungaryen
dc.subjectPigsen
dc.subjectWild boaren
dc.subjectDeeren
dc.subjectPublic healthen
dc.subjectFooden
dc.subjectEnterovirusen
dc.subjectEpidemiologyen
dc.subjectGenetic inquesten
dc.subjectMammalsen
dc.subjectNon-domestic animalsen
dc.titleA Hepatitis E vírus előfordulása hazai házi és vadon élő emlősökben: a vírustörzsek genetikai jellemzésehu
dc.title.alternativeThe presence of Hepatitis E virus in domestic and wild animals in Hungary; genetic analysis of the virus strainsen
dc.typePhD dissertationen
dc.identifier.accessionnum85354


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record