Recent Submissions

 • Veterinarius 2. évf. 24. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1879-12-15)
  Néhány szó tisztelt olvasóinkhoz ! — Feser és Friedberger tanárok kisérletei a salicylsavas Natrium hatásáról. Szuppiny Ö. m. á. o.-tól. — Tárcza: Létért való küzdelmünk és a társadalom. Dr. Müller Kálmántól. (II. Folytatás ...
 • Veterinarius 4. évf. 12. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-11-15)
  Végjelentés az Anthrax ojtásokról. — A gyakorlat köréből. — Kisebb közlemények. — Különfélék. — Zárszó
 • Veterinarius 4. évf. 11. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-11-15)
  Klinikai vizsgálatok a ló savanyos húgya felől. — Pasteur-féle lépfeneoltások Kapuvártt. — A gyakorlat köréből. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 10. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-10-15)
  Az Influenza. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 9. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-09-15)
  Jegyzőköny 1881. szept. hó 10-én tartott ülésről. — A gyakorlat köréből. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 8. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-08-15)
  Miben keresendő oka a m. gulyamarha apadásának Közli: KRALOVÁNSZKI K. — A gyakorlat köréből. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 7. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-07-15)
  Miben keresendő oka a m. gulyamarha apadásának Közli: KRALOVÁNSZKI K. — A gyakorlat köréből. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 6. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-06-15)
  A franczia és a német állatorvosi iskolák. Közli: AZARY ÁKOS tr. Berlin. — A gyakorlat köréből. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 5. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-05-15)
  A tenyészmarha vásár és kiállitás Budapesten. — A szemtükörrel való vizsgálat állatoknál. — A gyakorlat köréből. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 4. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-04-15)
  Jegyzőkönyv a „Magyarországi állatorvosegylet" bizottságának az 1881. évi márcz. 4-én tartott üléséről. — A tuberculosis átültethetősége és az ide vágó egészségrendőri intézkedések. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 3. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-03-15)
  A franczia és német állatorvosi iskolák. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 2. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-02-15)
  Nehány szó egyletünkről. — Kemény Gábor báró m. k. miniszternek jelentése a gazdasági tanintézetek fejlődéséről és állásáról. (Vége). — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 4. évf. 1. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1881-01-15)
  Tisztelt olvasóinkhoz! — Bonyolódott medenczetörés esete, edények és izmok szakadásával; közli: Wilheim Ignácz kórboncztani segéd. — Állatorvos rendészeti és törvényszéki esetek. Közli: dr. Czakó Kálmán tnr. — Báró Kemény ...
 • Veterinarius 3. évf. 12. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1880-12-01)
  Néhány szó t. Előfizetőinkhez. — Felhivás! — Előfizetési felhívás ! — Állatorvos rendészeti és törvényszéki esetek, dr. Czakó. — Jegyzőkönyv az „Állatorvosi Egylet” bizottságának 1887. évi deczember 3-án tartott üléséről. ...
 • Veterinarius 3. évf. 11. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1880-11-15)
  Az állattenyésztés köréből. — Állatorvos rendészeti és törvényszéki esetek, dr. Czakó. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 3. évf. 10. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1880-10-01)
  Közlemény a m. kir. állatorvosi tanintézet belgyógyászati koródájából. Pethe Endre. — A gyógyszereknek bőralatti alkalmazásáról az állatgyógyászatban, dr. Nádaskay.. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 3. évf. 9. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1880-09-01)
  A méh csavarodásáról. Dr. Nádaskaytól. (Folytatás.) — Jegyzőkönyv.. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 3. évf. 8. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1880-08-01)
  A sz. marhák visszatérő sárgaláza Siciliában. Az olasz eredeti nyomán dr. Nádaskay. — Tárcza: A „Mezőgazdasági szövetkezetek”-ről dr. Lederer Sándor.. — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 3. évf. 7. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1880-07-01)
  A méh csavarodásáról. Dr. Nádaskaytól. (Vége.) — Kisebb közlemények. — Különfélék.
 • Veterinarius 3. évf. 6. szám 

  Nádaskay, Béla - szerkesztő (1880-06-01)
  A méh csavarodásáról. Dr. Nádaskaytól. (Folytatás.) — Jegyzőkönyv. — Kisebb közlemények. — Különfélék.